Katma Değerli Servisler

Katma Değerli Servisler

Antrepo
Avcılar ,Tuzla, Esenyurt, Bursa ve Yenibosna’daki antrepolarımızda transit, ihracat ve aktarma hizmetleri, tecrübeli personelimiz ve teknolojik olarak üstün çok sayıdaki ekipman kapasitemiz ile son derece hızlı ve kaliteli olarak sunulmaktadır. Antrepo rejimi kanunu çerçevesinde müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre değişebilen, ürüne ve firmaya özel hizmet üretebilme esnekliğimiz bulunmaktadır.

Depolama
Firmamız, müşterilerinin tedarik zinciri boyunca operasyon maliyetlerinin azaltılmasını ve süreçlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Lojistik merkezlerimizde veya müşterilerimizin kendi depolarında tek müşterili veya paylaşımlı depolama organizasyonu, ihracat yükleme platformu, çapraz yükleme platformu, dağıtım merkezi gibi çeşitli depolama hizmetleri üretilmektedir. Leventoğlu Lojistik, açık ve kapalı depolarında gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti vermektedir.

Stok Takibi
Depolarımızda veya müşterilerimizin kendi depolarında doğru ve eş zamanlı stok takibi yapılmakta, stokların fiziksel olarak adreslendirilmesi ve hareketlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerde hız ve optimum yer kullanımı ile maliyet avantajı yaratılmakta, ürünlerin hızlı elleçlenebilir olması sağlanmaktadır. Stokların kalite ve lokasyon olarak planlanması ve kontrol edilmesi ile daha hızlı ve hatasız stok yönetimi sunulmaktadır.

Envanter Yönetimi
Envanter yönetiminde hedeflediğimiz başlıca noktalar; stoğu tutulan envanterin doğruluğunu, izlenebilirliğini sağlamak, envantere ilişkin tarih kayıtlarını toplamak ve müşterilerimize stratejik raporlar sunmaktır. Envanterin süreç boyunca değişik anlardaki hareketleri takip edilmekte, olabilecek stok eksikliği veya stok fazlalığı bilgileri eş zamanlı olarak raporlanmaktadır. Müşterilerimize envanter seviyeleri, asgari stok takibi, siparişler, tahminler, üretim planları ve önemli performans göstergeleri istenilen ortamlarda iletilebilmekte veya onların mevcut sistemlerine entegre olarak eş zamanlı (online) bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

Sipariş Yönetimi
Müşterilerimiz tarafından satış işlemi sonucunda yaratmış oldukları sipariş taleplerinin kabul edilmesi ile başlayan sipariş yönetimi süreci, sipariş taleplerinin stoklardan en doğru ve en hızlı bir şekilde toplanıp sevk edilmeye hazır hale getirilmesi ile son bulur. Siparişlerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda bulundurulabilmesi için teknolojinin getirdiği tüm yenilikler kullanılmaktadır.